Indiase vrienden

YogaDlite's lessen

dynamische houdingen & diepe ontspanning

Mijn lessen worden gekenmerkt door een hecht samenspel van verstilling en diepe ontspanning samen met een dynamische en expressieve uitvoering van de klassieke Hatha Yoga lichaamshoudingen, de Asana's. Alle lessen beginnen met een half uur meditatie.

Stilte is onze natuurlijke staat. Allereerst proberen we onze dagelijkse zorgen los te laten en te komen tot innerlijke rust en vrede. Vanuit die stilte komen we tot aktie.

Door de verschillende lichaamshoudingen te leren uitvoeren met een rustige gesynchroniseerde ademhaling en een alerte aandacht, wordt het lichaam op den duur soepeler en toch sterker. Bewegingen en uitdrukkingen van het lichaam worden vloeiender en krachtiger. Het is niet nodig enige ervaring te hebben met Hatha Yoga, vastberadenheid echter en een redelijke lichamelijke conditie zijn noodzakelijk, omdat deze lessen zeer intensief en krachtig zijn.

About Asanas

Energiestroom, ademhaling & aandacht

Door deze lessen worden we ons bewust van drie hoofdstromen in ons bestaan: onze energiestroom, het voortgaan van de ademhaling en het vermogen tot aandacht. Deze drie zijn nauw met elkaar verbonden en in hun functioneren volstrekt afhankelijk van elkaar. Ik spreek over stromen omdat ideaal gezien de adem, de energie en het gewaarzijn als een brede rivier gelijkmatig en vanzelfsprekend voortgaan.

About Asanas

Ujjai

In de lessen wordt grote aandacht gegeven aan het ontwikkelen van een krachtige, diepe en volledige [Ujjai] ademhaling.

Door de ademhaling te bevrijden kan ons lichaam zich openen en verkrampingen en blokkades gaan loslaten, zodat energie weer vrij kan stromen en het lichaam zijn natuurlijke kracht en weerstand herneemt. Door tenslotte het denken met al zijn commentaar en oordeel los te laten kan ons vermogen tot gewaarzijn zich openen als een bloem voor een nieuwe dag.

Op deze wijze wordt het ook op mentaal niveau mogelijk energie vrij uit te wisselen.

Uiteindelijk zijn helderheid van geest, een krachtig en soepel lichaam, gevoel voor balans en een vrije ademhaling de vrucht van Hatha Yoga beoefening. De kennis en ervaring die we verwerven door de lessen kunnen we toepassen in ons dagelijks leven, waardoor we de kwaliteit van ons bestaan verhogen. Door zo te werken aan aarding, balans en veerkracht op alle niveaus leg je het fundament voor spirituele groei.