Lord Krishna

Krishna

Tot zijn geliefde discipel Arjuna

"Deze Yoga Vidya,

De Heilige Wetenschap van de Yoga, werd overgeleverd van vader op zoon, in een geslacht van Verlichte Koningen; echter in de omwentelingen van onheugelijke tijden is deze kennis door de mensen vergeten.

Heden onthul ik aan U deze Eeuwige Yoga. Dit Verheven Geheim, omdat U mij liefheeft, en omdat ik Uw vriend ben."

The Bhagavad Gita

Yoga is de verheven weg naar eenheid,die naast de lichamelijke discipline van de Hatha Yoga tevens alle andere aspecten van een spiritueel leven in zich sluit, zoals de toewijding en overgave van de Bhakti Yoga, een helder gewaarzijn van ons handelen: een gevoel voor Karma Yoga. Een gerichte belangstelling voor de wijze waarop ons denken werkt en onze voorstellingen tot stand komen en het scherpen van ons onderscheidingsvermogen zoals beoefend in Jnana Yoga.

De grote geleerde en heilige Patanjali bracht al deze kennis in één leerstelsel samen. Om hem te eren hebben latere generaties zijn grote werk Raja Yoga genoemd. De Koninklijke Weg.

Welke vorm van yoga een mens ook beoefend, al de hiervoor genoemde aspecten zouden daar een integraal deel van moeten vormen.

Dan, zal uiteindelijk het denken helder worden en de projectie oplossen. Het lichaam komt in balans en hervindt zijn vrijheid, Het hart zal zich openen en stralen.