Indiase vrienden

′Hymn der Schepping′

Rig Veda

"In het begin Was er noch bestaan noch niet-bestaan, Heel deze wereld was niet-manifeste energie… De Ene ademde zonder lucht, alleen met Zijn eigen kracht Er was niets anders"

′Hymne der Schepping′, Rig Veda

"Zoals door de werking van de blaasbalg op het vuur de slakken uit de metalen worden verteerd, precies zo worden alle onzuiverheden in het lichaam verbrand en alle onvolkomenheden hersteld door het beheersen van de ademhaling op de juiste wijze. Door Pranayama te beoefenen in de juiste Asana, op een goed tijdstip, op een juiste plaats en op een correcte wijze zal de yogin zeker alle lichamelijke gebreken en ziekten kunnen genezen. Rust en vrede zullen zich ontplooien in het gemoed, subtiele regionen van ons wezen zullen toegankelijk worden."

MANU

Prana is de etherische of vitale krachtbron die de gehele kosmos doordringt. Het is in alle dingen; bezielde en onbezielde. In bergen en rivieren, in mineralen en in de gewassen op de velden. In mensen en in dieren.

In het hemelgewelf boven ons en in de aarde onder ons.

Pranische Energie ofwel Prana Shakti is nauw verbonden met de lucht die wij inademen, maar is toch niet hetzelfde. Het is de essentie van de energie die het gehele universum doordringt.

About Asanas

Yama betekent ′controleren′

Pranayama kan gedefinieerd worden als een geheel van ademhalings-technieken gecombineerd met het uitvoeren van Mudra’s en Bandha’s om de vitale energie te stimuleren en te doen toenemen, met als uiteindelijke vrucht een perfecte controle van de pranische stromingen in het lichaam.

Ook al versterkt Pranayama het ademhalings-systeem en neemt de longinhoud aanmerkelijk toe, zij mag niet eenduidig verstaan worden als ademhalings-oefeningen. Het is allereerst een middel om tot een dieper begrip te komen van dat wat ons beweegt en een poort naar de fijnere regionen van ons wezen.

PRANAYAMA

PRANAYAMA LESSEN

Om aan deze lessen te kunnen deelnemen is voldoende ervaring vereist in de beoefening van de Asana’s en de capaciteit om gedurende ten minste een half uur volstrekt kalm en geconcentreerd te zitten in een van de meditatie-houdingen.

Zoals gebruikelijk beginnen we deze lessen met 12 keer Surya Namaskar. De Zonnegroet. Om het lichaam alert, en de ademhaling vrij te maken. Vervolgens werken we aan twee Kriya’s: reinigings-technieken voorafgaande aan de werkelijke Pranayama; Agni Sari Kriya, de Vuurademhaling. En Kapalabhati. Dan Bhastrika Pranayama en Nadi Sodhana Pranayama. En enige variaties.

Alle voorafgaande oefeningen om de spieren en het zenuwstelsel onder controle te brengen zijn slechts een voorbereiding geweest…

De werkelijke beoefening van Yoga begint met de controle en de manipulatie van de tien vitale energieYën: De Prana’s en hun ritmiek. Waarvan de ademhaling de meest belangrijke is.